วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

อายะกุรซี

คุณค่าและผลประโยชน์อายัตกุรซีย์
« เมื่อ: 22 กรกฎาคม, 2008, 09:36: PM »

--------------------------------------------------------------------------------
คุณค่าและผลประโยชน์อายัตกุรซีย์

1. ทรงประทานลงในช่วงกลางคืนผู้ใดอ่าน อัลลอฮฺจะทรงให้ความคุ้มครองตัวเขา ญาติๆ และบ้านข้างๆให้ปลอดภัยและชัยตอนจะหนีออกจากบ้านไปจนถึงเช้า ในเวลาเช้าก่อนจะออกจากบ้านให้กล่าว ياحفيظ ยาหะฟีส 3ครั้ง เขาจะอยู่ในความคุ้มครองของอัลลอฮฺจนกระทั้งกลับถึงบ้าน
2. เป็นรากฐานของศาสนาเพราะในโองการเกี่ยวกับเรื่องหลักการศรัทธาล้วนๆ
3. เรียกว่าอะยาตกุรซีย์ กุรซีย์คือเก้าอี้ ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์แห่งอำนาจการปกครอง ชี้ถึงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคือผู้ซึ่งทรงมีอำนาจบริหารปกครองทุกสิ่งทุกอย่าง
4. เป็นโองการที่มีเกียรติที่สุดและเป็นนายของโองการต่างๆ ในอัลกุรอ่าน มีทั้งหมด 50 คำ แต่ละคำมี 50 ความสิริมงคล บะระกะฮฺบางหะดีษบอกว่า แต่ละตัวอักษรเท่ากับ 1000ความสิริมงคล และ1000ความเมตตา
5. ทรงเริ่มด้วยนามชื่อ الله และจบลงด้วยนามชื่อ العلي العظيمในโองการประกอบไปด้วยมากกว่า 17 นามชื่อของอัลลอฮฺอันสวยงามไพเราะ
6. เมื่ออ่านที่มุมบ้านทั้ง4มุมจะเป็นยามรักษาบ้านและขับไล่ชัยตอน
7. ผู้ใดอ่านอายัตกุรซีย์จบ 1รอบอัลลอฮฺจะทรงลบชื่อของเขาออกจากบันทึกผู้ทุกข์ยาก
8. ผู้ใดอ่านจบ 3รอบบรรดามะลาอิกะฮฺจะขออภัยโทษให้
9. ผู้ใดอ่านจบ 4รอบใน วันสอบสวนเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีย์ (ชาฟาอะฮฺนาบีย์)
10.ผู้ใดอ่านจบ 5รอบชื่อของเขาจะถูกบันทึกในบัญชีรายชื่อผู้มีคุณธรรมความดี บรรดาสัตว์มีชีวิตในท้องทะเลทุกตัวจะขออภัยโทษให้และจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮให้พ้นจากมารร้ายชัยตอน
11. ผู้ใดอ่านจบ 7รอบประตูนรกจะถูกปิดกั้นสำหรับเขา
12. ผู้ใดอ่านจบ 8รอบประตูสวรรค์จะถูกเปิดต้อนรับเขา
13. ผู้ใดอ่านจบ 9รอบความทุกข์กายทุกข์ใจในโลกนี้และโลกหน้าได้เพียงพอเแล้วสำหรับเขา
14. ผู้ใดอ่านจบ10รอบอัลลออฮฺตะอาลาจะทรงเพ่งมองเขาด้วยความเมตตา และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงเพ่งมองด้วยความเมตาเอ็นดูแน่นอนพระองค์จะไม่ทรงลงโทษเขา
15. ผู้ใดอ่านให้ตัวเขาหรือลูกๆก่อนนอน อัลลอฮฺจะทรงเมตตา ให้ความปลอดภัยและจะไม่เกิดอาการฝันร้าย
16. ผู้ใดอ่านก่อนเดินทางอัลลอฮฺจะทรงคุ้มครองรักษาตัวเขา และบ้านพักที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากโจรร้าย ภัยพิบัติและโรคร้ายต่างๆ
17. เป็นยาป้องกันรักษาโรคทุกชนิด ทั้งโรคภายนอกและภายใน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
18. ผู้ใดอ่านหลังอาบน้ำละหมาด อัลลอฮฺจะทรงยกตำแหน่งให้กับเขา 40 ตำแหน่ง และทรงสร้างมะลาอิกะฮฺตามจำนวนคำที่อ่านให้รับหน้าที่ขออภัยโทษให้เขาจนถึงวันกิยามัต
19. ผู้ใดอ่านหลังหมาดเป็นประจำ อัลลอฮฺจะตอบรับละหมาด เมื่อเสียชีวิตจะได้รับผลบุญในตำแหน่งตายชะฮีดและได้เข้าสรวงสวรรค์

http://www.muslimnakhon.com/view/index.php?topic=98.0

1 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม